0 877 549 045 * 0 877 788 197

Какво трябва да знаем за почистването на твърди подови настилки

Защо е необходимо почистване ...

Професионалното почистване на подови настилки е препоръчително, а в някои от случаите задължително. Поради различните замърсявания, обичайните битови наслоявания, строителни замърсявания или захабяване и износване вследствие повишен трафик на хора, те имат нужда от почистване с еднодискова машина или ръчно с професионални инструменти и препарати.

С времето, въпреки ежедневната поддръжка и в известна степен именно, като резултат от нея, върху подовите настилки се наслагва мръсен филм, заради който настилката изглежда вехта, износена и стара. С редовната употреба на бърсалки и мопове върху фугите и ъглите засяда мърсотия и с времето наслагванията се натрупват и трябва да бъдат отстранени с професионално почистване на подови настилки.

 

Машинното почистване на подови настилки се осъществява с различно оборудване спрямо вида и замърсяването на настилката. Натискът на машината върху повърхността е голям и резултатът е почистване в дълбочина.Препаратите, които използваме при машинното почистване, са различни по вид и концентрация, подбрани от нас съобразно вида на подовото покритие и с цел постигане на максимална ефективност от почистващия процес.

Машинното почистването трябва да бъде извършено от професионалист с цел да се избегне частично нараняване или цялостно увреждане на настилките. Всяка настилка е подложена на различни натоварвания и има различни предназначения и характеристики. За да бъдат подовите настилки винаги чисти и бляскави трябва да бъдат почиствани с машини. Периодичността на почистване зависи от натовареността на всяка настилка.

ДанМиПласт в снимки